WINTER IN EERBEEK

Na de Sinterklaastijd doet Koning Winter zijn intrede in het dorp. Koning Winter heeft een winterse familie die een bijdrage kan leveren aan activiteiten in de periode december, januari en februari. Onderdelen waar Koning Winter zijn aanwezigheid kan tonen zijn Kerst, Nieuwjaar, eerste sneeuw, ijspret en alles wat er met de winter te maken heeft. Eén van de activiteiten gedurende deze periode is Winterwensen. Mensen die vinden dat iemand in hun omgeving wel eens iets extra’s heeft verdiend kunnen een winterwens ophangen in de wensboom die op het Kerstenterrein staat. Koning Winter trekt regelmatig enkele winterwensen en gaat de mensen een leuke verrassing bezorgen. 
Deze activiteit wordt gesponsord door de OVE en de ondernemers vullen deze naar eigen inzicht, draagkracht en behoefte aan.
Stichting Actief Eerbeek verzorgt de organisatie van de evenementen in opdracht van de Ondernemersvereniging Eerbeek (OVE).